"LEGOLIVE"

Serge Tonnar & Legotrip

CD & DVD


Mat 16 Lidder vun 2003-2012, "leif & anplackt" am Inouï zu Réiden opgeholl. Dat Ganzt ass an engem schmocke Kartong agepak, bezu mat engem zarte Stoff am (Leg)olivegréng, begleet vun engem Bichelche mat all den Texter an enger Rëtsch Fotoen

An dëse Butteker

CD Buttel | Cactus | Auchan | Cora | Delhaize | Match Miersch & Maacher

Librairies Valora (MPK) | 100% Lëtzebuerg